Święto Bydgoskiego Przedmieścia, po raz piaty

Tego dnia Bydgoskie Przedmieście ożywa w sposób wyjątkowy. To już po raz piaty, w sobotę 24 maja odbędzie się Święto dzielnicy. Połączone siły wielu osób prywatnych a także zrzeszonych w kilkudziesięciu organizacjach, wspólnotach i grupach nieformalnych, od samego rana zapraszają na Bydgoskie to... V Święto Bydgoskiego Przedmieścia. Inicjatorami Święta są sami mieszkańcy, którzy w ten sposób chcą podkreślić charakter, wyjątkową i społeczą wartość tego zabytkowego kawałka Torunia. Święto przygotowane zostało jako oddolna inicjatywa twórców i organizacji pozarządowych.
Bydgoskie to...  to nieformalne wydarzenie poprzez które chcemy przywrócić tradycję wspólnego świętowania w tej najbardziej rodzinnej dzielnicy Torunia. Przygotowujemy koncerty, instalacje artystyczne, warsztaty, pokazy studenckich filmów, gry miejske oraz spacery w poszukiwaniu zaginionych tajemnic.
Idea Święta opiera się na zaproszeniu mieszkańców do wspólnego celebrowania wyjątkowej atmosfery Bydgoskiego Przedmieścia - dzielnicy pełnej sentymentalnego czaru, pięknych drzew, a także wyjątkowych ludzi. Chcemy, aby Święto skoncentrowane na małych wydarzeniach, dziejących się symultanicznie w podwórkach, alejkach Parkowych i ukrytych zakamarkach zachęciło sąsiadów do bliższego poznania się, mieszkańców do spojrzenia w górę i przyjrzenia się ukrytym architektonicznym detalom, społeczność Torunia do odkrycia walorów wypoczynkowych Bydgoskiego. W ten sposób chcemy zachęcić wszystkich Państwa do wyjścia z domu, odpoczynku i spotkania!
Zaczynamy święto już od godziny 10.00. Tego dnia w każdym punkcie będzie można odebrać wydrukowane mapy z zaznaczonymi punktami działań. Warto jednak pamiętać, iż na niektóre wydarzenia trzeba się wcześniej zgłosić, a wszystkie szczegóły na www.bydgoskie.org
Czego więc możemy się spodziewać tym razem?
Program właśnie się tworzy, zapraszamy do współtworzenie.

Bardzo dziękujemy wszystkim za pomoc przy organizacji.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz